Kontakt

Ønsker du å kontakte Norrein Gruppens hovedkontor i Trondheim gjennom e-post, kan du gjøre dette med fellesadressen administrasjon@norrein.no. For kontaktinformasjon for de enkelte bedriftene, se sidene for de aktuelle enhetene.

Post/gateadresse:
Norrein Administrasjon
Kongensgate 30
Postboks 2055 Sentrum
7411 Trondheim

Telefon: 73 84 12 00