Historie

Norrein Gruppen ble dannet i mars 1981 av Gerhard Nordberg og Wilfried Reinschmidt, derav navnet Norrein. Samtidig stiftet man NORREIN AS i Trondheim som tok på seg regnskaps- og administrasjonsoppdrag for hotell- og restaurantbransjen.

De bedrifter som kjøper sine tjenester fra Norrein Gruppen er alle organisert som egne aksjeselskaper og står dermed på egne ben.

Alle tilsluttede hoteller og restauranter i Norrein Gruppen består av ca. 2 000 medarbeidere på hel- og deltid. Hovedkontoret for administrasjon og regnskap ligger i Trondheim, men har også et kontor med drift og kjøkken i Oslo.