Policy

Norrein Gruppens målsetting har vært, og er, ekspansjon innenfor bransjen. Pengene skal tjenes før de brukes. Det meste av driftsoverskuddet skal pløyes inn i bedriftene igjen for å gjøre de bedre og mer lønnsomme. Ledere og personalet skal ha muligheten til å tjene bra.

Aktive eiere skal holde en beskjeden lønnsprofil. Et utbytte betales først ut etter at bedriften kan oppvise driftsoverskudd og en forsvarlig egenkapital. Egon er et «brand»  (varemerke) som har stor gjenkjennelseseffekt. Rekruttering til nye leder-, nestleder- og kjøkkensjef-stillinger, skjer både internt og eksternt.